KLIK SAYA SOKONG BLOG

Monday, March 19, 2018

BENIH KULTUR TISU KELAPA - TEKNOLOGI (Part 4)

BENIH KULTUR TISU KELAPA (Cocos nucifera) terus menjadi perbincangan pada saintis dan ahli pembiakbaka tanaman seluruh dunia. Tanaman kelapa kini merupakan tanaman penting dibeberapa negara sebagai sumber ekonomi negara tersebut. Pada masa kini keluasan tanaman kelapa dunia adalah sekitar 61.4 juta hektar dengan negara Indonesia menanam seluas 19.1 juta hektar diikuti oleh Filipina (14.7 juta hektar), India (11.1 juta ha), Brazil (2.9 juta ha) dan Sri Lanka (2.2 juta ha) dengan jumlah pengeluaran sebanyak 61 juta metrik tan (Sumber: FAO Statistic Report, 2014). Malaysia hanya mempunyai sekitar 97,500 hektar kawasan tanaman kelapa pada tahun 2014. Terdapat lebih daripada 90 negara yang menanam kelapa diseluruh dunia dimana kebanyakannya adalah di kawasan Asia. Tanaman kelapa kebanyakannya adalah dikawasan tanah pamah terutama dikawasan pesisir pantai dan kawasan berpulau-pulau dimana ia merupakan tanaman yang paling sesuai untuk diusahakan. Kelapa merupakan pokok saka yang tumbuh menegak dengan jangkahayat mampu sehingga 50 tahun dan masih lagi mengeluarkan hasil. Ia mampu tumbuh sehingga 30 meter tinggi (98 kaki) dengan mempunyai daun dari pelepah berukuran 4-6 meter panjang dalam dikelaskan sebagai 'pinnate leaf'. Mempunyai dua kategori pookok kelapa iaitu JENIS TINGGI (Tall variety) dan JENIS RENEK (Dwarf variety). Kacukan antara keduanya dan bersilang akan menghasilkan KELAPA HIBRID(Hybrid variety). Kelapa lazimnya akan dibiakkan dengan biji benih yang terhasil daripada pokok induk yang matang. Secara marfologinya setiap mayang kelapa mempunyai kedua-dua bunga betina dan jantan yang akan melakukan proses pendebungaan sendiri atau ia lakukan pendebungaan bersilang dengan pokok lain. Agen pendebungaan adalah seperti angin, seragga (lebah madu, kelulut, lebah madu, kerengga, semut, tebuan dan lain2). Hasilnya adalah buah kelapa matang yang boleh dibuat pemilihan untuk dijadikan benih tanaman kelapa. Kini kajian dan penyelidikan terus dijalankan untuk mendapatkan benih kelapa dengan kaeda 'in-vitro propogation technique' atau mudahnya kita sebut sebagai kaedah Kultur Tisu Didik (Tissue Culture). Penulis blog sering ditanya petani dan rakan-rakan kenapa tidak boleh mendapatkan benih kelapa hibrid MATAG jika ia boleh dikeluarkan dengan kaedah kultur tisu?. Memang sukar memberi kefahaman mengenai perkara ini. Oleh itu artikel subuh ini saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai perkara ini untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukkan.


Program bagi Pertukaran Janaplasma (Germplasm Exchange) bagi tanaman kelapa memang telah lama dilakukan oleh beberapa negara didunia. Di Malaysia antara beberapa pusat janaplasma kelapa negara terletak di MARDI Sg Sumun di Perak, Pusat Pertanian Parit Botak di Batu Pahat, Pusat Pertanian Jorak di Muar, Pusat Pertanian Lekir di Perak, Pusat Pertanian Ulu Dusun di Sandakan, Pusat Pertanian Menumbok di Sabah, Pusat Pertanian Paka di Terengganu dan beberapa lagi. Pusat-pusat ini menyimpan banyak varieti kelapa tempatan dan juga kelapa varieti dari luar negara. Varieti Kelapa daripada beberapa dunia ada disimpan di MARDI Sg Sumun, Bagan Datoh, Perak sebagai pusat simpanan baka benih kelapa untuk tujuan biakbaka. Sebagai contoh di pusat ini terdapat pokok kelapa Malayan Brown Dawrf (MBD), MRD, MYD, MGD, Nias, beberapa jenis Renek dan banyak lagi yang disimpan. Program biakbaka kelapa dengan membuat kacukan silang (cross breeding) diantara jenis kelapa berlainan mengikut program yang disediakan. Terkini pihak MARDI ada mengumumkan beberapa varieti baru kelapa seperti Carena, Carini, Marleka, Marlini dan banyak lagi. Dari beberapa kajian menunjukkan kebanyakan negara penanam kelapa mempunyai stok pokok baka genetik yang terhad untuk mereka membuat program biakbaka kelapa. Program pertukaran benih kelapa untuk janaplasma bagaimana pun masih kurang dilaksanakan akibat beberapa sekatan yang dijalankan bagi melindungi hakmilik baka negara mereka.


Program untuk pertukaran bahan Janaplasma Kelapa dunia kini diselaraskan oleh satu badan yang dikenali dengan nana Coconut Genetic Resources Network (COGENT). Badan antarabangsa ini merupakan satu gabungan beberapa negara yang membuat kolaborasi bertujuan untuk mereka mempromosikan (promote) pemuliharaan genetik tanaman kelapa. Badan COGENT ini kini dianggotai oleh 39 buah negara terdiri daripada negara  Bangladesh, Benin, Brazil, China, Colombia, Cook Islands, Costa Rica, Côte d'Ivoire, Cuba, Fiji, Ghana, Guyana, Haiti, Honduras, India, Indonesia, Jamaica, Kenya, Kiribati, Madagascar, Malaysia, Mexico, Myanmar, Mozambique, Nigeria, Pakistan, Papua New Guinea, Philippines, Samoa, Seychelles, Solomon Islands, Sri Lanka, Sultanate of Oman, Tanzania, Thailand, Tonga, Trinidad y Tobago, Vanuatu and Vietnam. Kelapa yang juga dikenali dengan 'Tree of Life' merupakan tumbhan pelbagai guna sama ada ianya ditanam secara komersil diladang-ladang besar atau ditanam sebagai tanaman keliling rumah yang menjadi kebiasaan. Produk kelapa memberikan makanan, perlindungan (shelter) dan juga tenaga kepada mesyarakat. Ia juga menjadi satu industri yang bernilai tinggi dan dijadikan sebagai tanaman stratefik dalam penghasilan makanan, meningkatkan nutrisi, memberikan peluang2 pekerjaan, keseimbangan ekuiti dan juga memberikan siatem perlindungan kepada alam sekitar. Tanaman ini sentiasa juga menghadapi masaalah didalam penanaman termasuk tahap kompetetif dengan tanaman lain dan penghasilan rendah. Di Malaysia keluasan tanaman kelapa terun menurun kerana ia digantikan dengan tanaman lain seperti kelapa sawit, buah-buahan dan ditebang untuk proses perbandarn kegunaan perumahan dan infrastruktur lain. Masyarakat kelapa dunia menyedari isu ini dimana penyelidikan untuk baka kelapa sangat tiggi perbelanjaanya jika dibuat bersendirian. Oleh itu mereka mesti mengujudkan kerjasama dalam menyediakan sumber genetik kelapa sebagai satu kaedah penting dalam menyediakan baka tanaman kelapa berprestasi tinggi. Bila ada pelbagai pilihan dari janaplasma ini maka kajian melalui kultur embrio dapat dilakukan secara berterusan. Embrio kelapa ini boleh ditukar-tukar dalam bentuk 'Embriosin' dalam tabung kaca (small tubes) dan dihantar kenegara yang memerlukan.  Perpindahan secara terkawal dan selamat ini untuk elakkan berlaku kontaminasi minima berlaku. Embrio ini kin telah ditanam dilokasi yang dikawal untuk tujuan biakbaka tanaman kelapa. 


Kaedah ke 3 dalam program pembiakan kelapa adalah dengan mengujudkan Pemuliharaan Janaplasma (Germplasm conservation). Teknologi biakbaka In-vitro merupakan kaedah pembiakan kelapa yang melibatkan koleksi penyimpanan janaplasma. Pokok menghasilkan buah atau biji jenis 'Recalcitrant' iaitu jenis buah yang tidak boleh disimpan dalam benyuk keringkan dalam keadaan tahap kelembapan rendah (low moisture) atau pun dismpan dalam keadaan suhu rendah (low moisture) seperti biji-bijian lain. Secara tradisionalnya sumber genetik buah kelapa ini disimpan didalam bentuk pokok hidup dikebun atau di pusat bank gen (Gene banks) sejak lama dahulu. Bagaimana pun penyimpanan pokok ban gen kelapa ini selalu juga terdedah dengan ancaman seperti serangan perosak, faktur cuaca seperti banjir dan kemarau serta ancaman biologi. Ia boleh hilang jika tidak dijaga dengan baik mengikut piawaian. Ia perlukan kos penyelenggaraan ladang yang agak tinggi setiap tahun seperti kos pembajaan, kawalan rumpai, selenggara infrastruktur ladang dan kawalan perosak yang mengancam. Serangan perosak seperti Kumbang Jalur Merah (Red Palm Weevil) dan beberapa perosak lain kini mengancam pokok ban gen ini. Umumnya ia memerlukan kos yang tinggi untuk menyelenggara bank gen kelapa ini.


Berlainan pula dengan kaedah Penyimpanan In-vitro (Invitro conservation) jika dilakukan sangat bergantung kepada jangkamasa penyimpanan. Untuk kaedah penyimpanan jangkapendek atau jangka sederhana selalunya ia bertujuan untuk mengurangkan pertumbuhan atau meningkatkan interval diantara sub-kultur.  bagi tujuan penyimpanan lebih lama dan jangkapanjang maka teknologi yang sesuai digunakan dinamakan sebagai 'CRYOPRESERVATION' iaitu penyimpanan didalam suhu sangat sejuk (ultra low temperature) seperti didalam Nitrojen Cecair dengan sugu minus 196 (-196C). Ini merupakan satu-satunya kaedah suhu sejuk yang ada dan digunakan setakat ini dengan kos yang memang tinggi jika penyimpanan dilakukan untuk jangkamasa lama (Sila lihat foto disebelah). Pada suhu ultra sejuk ini lazimnya semua aktiviti pemecahan sel dan proses metabolisma kelapa akan berhenti. Jika disimpan dengan baik secara teorinya bahan tanaman ini tidak akan berubah sifatnya untuk satu jangkamasa yang lama. Apa yang penting adalah tidak berlaku kontaminasi jika disimpan dalam jumlah kecil yang terkawal sepanjang masa. Penyimanan kultur embrio kelapa skala kecil ini memerlukan kos penyelenggaraan yang minima dalam jangkamasa pendek atau jangkamasa sederhana. Apabila kita ingin menggunakan kultur embrio ini maka ia boleh diletakkan pada media percambahan seperti prosedur yang telah dijelaskan sebelum ini. Kaedah seperti ini ada dijalankan dibeberapa negara termasuk di Coconut Research Institue (CRI)  di Sri Lanka dengan jayanya. Mereka menjalankan teknologi cryopreservation terhadap beberapa jenis baka kelapa untuk industri kelapa dimasa hadapan lebih terjamin. Semuga tulisan mengenai teknologi pembenihan kelapa dalam 4 siri ini memberi info berguna kepada penulis blog sendiri dan pembaca semua. Wasallam!!!..

MEMBUAT KAJIAN... BENIH KELAPA... 
BENIH BIJI KELAPA...ITU CARA BIASA...
CARA KULTUR TISU... BOLEJKAH DIA?...
MEMBACA JURNAL... DIRUJUK SEMUA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist Expert,
Taman Cendana, Jalan Istana,
Bandar Melaka Bersejarah,
Melaka, Malaysia.
(27 JamadilAkhir 1439H)
Bersamaan 15 Mac 2018.

Sunday, March 18, 2018

BENIH KULTUR TISU KELAPA - TEKNOLOGI (Part 3)

BENIH KULTUR TISU KELAPA (Cocos nucifera) kini terus menjadi perbincangan pada saintis dan ahli pembiakbaka tanaman seluruh dunia. Tanaman kelapa kini merupakan tanaman penting dibeberapa negara sebagai sumber ekonomi negara tersebut. Pada masa kini keluasan tanaman kelapa dunia adalah sekitar 61.4 juta hektar dengan negara Indonesia menanam seluas 19.1 juta hektar diikuti oleh Filipina (14.7 juta hektar), India (11.1 juta ha), Brazil (2.9 juta ha) dan Sri Lanka (2.2 juta ha) dengan jumlah pengeluaran sebanyak 61 juta metrik tan (Sumber: FAO Statistic Report, 2014). Malaysia hanya mempunyai sekitar 97,500 hektar kawasan tanaman kelapa pada tahun 2014. Terdapat lebih daripada 90 negara yang menanam kelapa diseluruh dunia dimana kebanyakannya adalah di kawasan Asia. Tanaman kelapa kebanyakannya adalah dikawasan tanah pamah terutama dikawasan pesisir pantai dan kawasan berpulau-pulau dimana ia merupakan tanaman yang paling sesuai untuk diusahakan. Kelapa merupakan pokok saka yang tumbuh menegak dengan jangkahayat mampu sehingga 50 tahun dan masih lagi mengeluarkan hasil. Ia mampu tumbuh sehingga 30 meter tinggi (98 kaki) dengan mempunyai daun dari pelepah berukuran 4-6 meter panjang dalam dikelaskan sebagai 'pinnate leaf'. Mempunyai dua kategori pookok kelapa iaitu JENIS TINGGI (Tall variety) dan JENIS RENEK (Dwarf variety). Kacukan antara keduanya dan bersilang akan menghasilkan jenis KELAPA HIBRID (Hybrid variety). Kelapa lazimnya akan dibiakkan dengan biji benih yang terhasil daripada pokok induk yang matang. Secara marfologinya setiap mayang kelapa mempunyai kedua-dua bunga betina dan jantan yang akan melakukan proses pendebungaan sendiri atau ia lakukan pendebungaan bersilang dengan pokok lain. Agen pendebungaan adalah seperti angin, seragga (lebah madu, kelulut, lebah madu, kerengga, semut, tebuan dan lain2). Hasilnya adalah buah kelapa matang yang boleh dibuat pemilihan untuk dijadikan benih tanaman kelapa. Kini kajian dan penyelidikan terus dijalankan untuk mendapatkan benih kelapa dengan kaeda 'in-vitro propagation technique' atau mudahnya kita sebut sebagai kaedah Kultur Tisu Didik (Tissue Culture). Penulis blog sering ditanya petani dan rakan-rakan kenapa tidak boleh mendapatkan benih kelapa hibrid MATAG jika ia boleh dikeluarkan dengan kaedah kultur tisu?. Memang sukar memberi kefahaman mengenai perkara ini. Oleh itu artikel subuh ini saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai perkara ini untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukkan.

Kaedah ke 2 didalam tujuan pembenihan atau pembiakan kelapa adalah dinamakan sebagai Kultur Embryo Zygotic Matang  (Mature zygotic embryo culture). Ini adalah kerana selain dari pembiakan secara klonal, teknologi kultur embrio memberikan kesan penambahbaikan kepada tanaman. Kaedah ini adalah memberikan keutamaan kepada kemudahan pengumpulan, pertukaran dan konservasi (collection, exchange and conservation) janaplasma kelapa itu sendiri. Kultur Embrio melibatkan penggunaan embrio daripada biji kelapa didalam makmal dan bekas dan medium yang bebas kuman (sterile nutrient medium). Daripada kaedah menggunakan media lain, endosperm didalam biji kelapa akan membekalkan semua keperluan semulajadi untuk embrio dalam biji bercambah sehingga menjadi  benih kelapa berkualiti. Kaedah In-vitro dilakukan dimana embrio benih yang tumbuh tadi dialihkan kenurseri dalam masa 6 - 8 bulan untuk ianya didedahkan kepada persekitaran. Selepas beberapa bulan proses pengerasan (hardening process) maka ia sudah boleh ditanam diladang. Teknologi pembiakan kultur embrio merupakan satu pendekatan yang mudahdilakukan dimana ia dibuat unutk 3 sebab utama iaitu Menyelamatkan Embrio (embryo rescue), Pertukaran Janaplasma (Germplasm exchange) dan juga Konservasi Janaplasma (Germplasm Conservation). Di Malaysia telah dijalankan kaedah ini dimana beberapa pusat pertanian Jabatan Pertanian dan MARDI telah menjalankan aktiviti ini. Penulis blog yang pernah terlibat dengan industri kelapa faham apa perkara yang dimaksudkan diatas.

Kaedah pembiakan kelapa dengan cara Menyelamatan Embrio dilakukan dimana ada sebab benih kelapa tersebut gagal untuk membiak secara semulajadi (to save embryos that fail to develop naturally). Sebagai contoh seperti KELAPA DIKIRI di Sri Lanka yang mana ia ada isi kelapa yang lembut seperti jeli (jelly) yang memenohi semua isi kelapa (Tiada air kelapa seperti kelapa biasa lain). Endosperm kelapa ini yang lebih berbentuk cecair pekat dan likat menyebabkan kelapa ini tidak boleh bercambah sendiri. Kelapa seperti ini mempunyai berbagai nama sendiri iaitu mengikut negara seperti dinamakan dengan nama Kelapa MAKAPUNO di Filipina, Kelapa KOPYOR di Indonesia, Kelapa THAIRU THENGAI atau GHEE THENGAI atau NEI THENGAI di India dan juga dinamakan sebagai Kelapa  MAPHARAO KHATI di Thailand. Penulis blog hanya ada jumpa sepokok kelapa Macapuno ini di Pusat Pertanian Kelapa Teluk Baru, Bagan Datoh, Perak dan dapat rasa keenakan isi buahnya pada tahun 2015. Anda boleh juga membaca mengenai kelapa Macapuno dalam tulisan saya sebelum ini dengan membuat pautan (Sila klik disini). Pada masa ini kelapa makapuno ini merupakan makanan eksotik atau delicacy yang unik dijual dengan harga amat mahal di Filipina. Benih kelapa macapuno yang didapati ada dijual di Filipina dengan harga tinggi (Sila lihat foto disebelah) dan sukar diperolehi daripada pokok induknya. 

Sementara itu kelapa Dikiri di Sri Lanka pun hanya tumbuh dan ditanam khusus dikawasan tertentu sahaja seperti mana di Weligama iaitu hanya di Daerah Matara sahaja. Kajian menunjukkan hanya 2 - 20% sahaja biji kelapa Dikiri di Sri Lanka yang dituai lazimnya boleh dijadikan benih tanaman. Harga benih yang teramat mahal didapati menyebabkan ia kurang ditanam. Harga kelapa Makapuno dan Dikiri ini biasanya dijual 10 -15 kali ganda daripada harga sebiji kelapa biasa. Kelapa ini mempunyai isi lembut seperti jeli dengan manis isinya dan lembut (Sila lihat foto disebelah). Walau pun ada permintaan benih kelapa jeni ini denga banyak tetapi ia sukar diperolehi. Walau terdapat usaha untuk membiakkan kelapa jenis ini dengan teknologi Somatic Embryogenesis menggunakan ovari mandul dilakukan tetapi kajian lanjut masih diperlukan. Masaalahnya dimana benih Kelapa Dikiri atau Makapuno atau Kelapa Kopyor tidak boleh bercambah dalam keadanan biasa. Ini kerana endosperm yang ada dalam biji kelapa akan busuk (rot) apabila buah matang  yang tidak membolehkan benih bercambah. Sekarang ini Coconut Research Institute (CRI) di Sri Lanka telah berjaya menggunakan teknologi kultur embrio untuk selamatkan kelapa Dikiri. Jika diperolehi dimana embrio dalam buah kelapa matang yang diperolehi itu normal, ia boleh diambil dari kernel yang abnormal dan di kultur didalam media dimakmal yang sesuai. Kajian ada menunjukkan ia boleh menghasilkan sekitar 75 - 100% kejayaan untuk menjadi benih tanaman. Penanaman kelapa jenis ini mesti diasingkan (isolated) dengan kelapa biasa lain untuk membolehkan ia tidak berlaku pendebungaan silang. Kini beberapa kawasan di Filipina, Indonesia, Sri Lanka dan Thailand dilaporkan membangunkan kawasan khusus untuk kelapa seperti ini dengan jayanya.
Anda boleh membaca artikel bersiri ini dalam Part 1, Part 2 dan Part 4 untuk memahami kesemua perkara mengenai tajuk diatas. Semuga pembaca blog anim agro technology kali ini mendapat info terbaik. Wasallam!!!...
MEMBUAT KAJIAN... BENIH KELAPA... 
BENIH BIJI KELAPA...ITU CARA BIASA...
CARA KULTUR TISU... BOLEJKAH DIA?...
MEMBACA JURNAL... DIRUJUK SEMUA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist Expert,
Taman Cendana, Jalan Istana,
Bandar Melaka Bersejarah,
Melaka, Malaysia.
(27 JamadilAkhir 1439H)
Bersamaan 15 Mac 2018.

Saturday, March 17, 2018

BENIH KULTUR TISU KELAPA - TEKNOLOGI (Part 2)

BENIH KULTUR TISU KELAPA (Cocos nucifera) kini terus menjadi perbincangan pada saintis dan ahli pembiakbaka tanaman di seluruh dunia. Tanaman kelapa kini merupakan tanaman penting dibeberapa negara sebagai salah satu sumber ekonomi di negara tersebut. Pada masa kini data menyatakan keluasan tanaman kelapa dunia adalah sekitar 61.4 juta hektar dengan negara Indonesia menanam seluas 19.1 juta hektar diikuti oleh Filipina (14.7 juta hektar), India (11.1 juta ha), Brazil (2.9 juta ha) dan Sri Lanka (2.2 juta ha) dengan jumlah pengeluaran sebanyak 61 juta metrik tan (Sumber: FAO Statistic Report, 2014). Malaysia kini hanya mempunyai sekitar 97,500 hektar kawasan tanaman kelapa pada tahun 2014. Terdapat lebih daripada 90 negara yang menanam kelapa diseluruh dunia dimana kebanyakannya adalah negara di kawasan Asia. Tanaman kelapa komersil kebanyakannya adalah dikawasan tanah pamah terutama dikawasan pesisir pantai dan kawasan berpulau-pulau dimana ia merupakan tanaman yang paling sesuai untuk diusahakan. Pokok kelapa merupakan pokok saka yang tumbuh menegak dengan jangkahayat mampu sehingga lebih 50 tahun dan masih lagi mampu mengeluarkan hasil. Ia mampu tumbuh sehingga 30 meter tinggi (98 kaki) dengan mempunyai daun dari pelepah berukuran 4-6 meter panjang dikelaskan sebagai 'pinnate leaf'. Mempunyai dua kategori pokok kelapa iaitu JENIS TINGGI (Tall variety) dan JENIS RENEK (Dwarf variety). Kacukan antara keduanya dan bersilang akan menghasilkan KELAPA HIBRID (Hybrid variety). Kelapa lazimnya akan dibiakkan dengan biji benih yang terhasil daripada pokok induk yang telah matang. Secara marfologinya setiap mayang kelapa mempunyai kedua-dua bunga betina dan jantan yang akan melakukan proses pendebungaan sendiri atau ia lakukan pendebungaan bersilang dengan pokok lain. Agen pendebungaan adalah seperti angin, seragga (lebah madu, kelulut, lebah madu, kerengga, semut, tebuan dan lain2). Hasilnya adalah buah kelapa matang yang boleh dibuat pemilihan untuk dijadikan benih tanaman kelapa atau diproses untuk ianya dijadikan makanan atau produk lain. Kini kajian dan penyelidikan terus dijalankan untuk mendapatkan benih kelapa dengan kaedah 'in-vitro propogation technique' atau mudahnya kita sebut sebagai kaedah Kultur Tisu Didik (Tissue Culture). Penulis blog sering ditanya oleh ramai petani dan rakan-rakan lain kenapa tidak boleh mendapatkan benih kelapa hibrid MATAG  dan soalan berikutknya adalah jika benih Matag boleh dikeluarkan dengan kaedah kultur tisu?. Memang sukar memberi kefahaman mengenai perkara ini. Oleh itu artikel subuh ini di Melaka saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai perkara ini untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukkan.

Dalam Part 2 menyambung dari Part 1 ada beberapa proses berlaku dimana proses pertama dalam 'Somatic embryogenesis' ini untuk membentuk 'callus' daripada sel kelapa yang dikulturkan (Sila lihat foto disebelah). Callus ini terbentuk dengan proses multiplikasi sel-sel dalam media kultur dimana melalui proses dinamakan sebagai 're-differentiate' kepada embrio somatik mengikut keadaan persekitaran dan kombinasi hormon yang optima. Biasanya embrio somatik ini kemudian membentuk 'plantlets lengkap' apabila diletakan dalam disk persekitaran terkawal. Plantlet ini akan menunjukkan ciri-ciri fisiologi dan anatomi yang akhirnya akan menjadi anakbenih kelapa mengikuti apa yang berlaku dipersekitaran (acclimatization). Pada masa ini ia memerlukan persekitaran terkawal dan bersih (sanitized) untuk mengelakan daripada gangguan patogen dan mikrob yang boleh menjejaskan kualiti plantlet ini. Kadar jumlah pencahayaan juga mempengaruhi proses ini untuk menjadi benih berkualiti. Lazimnya akan ada terlalu banyak halangan (constraints) yang perlu diselesaikan dan dikaji didalam menyediakan protokol untuk menyediakan benih kelapa melalui kaedah Kultur Tisu ini (micropropogation method). Hanya ada sedikit kejayaan sahaja yang dicapai saintis sejak lama dulu dalam kes ini. Ini berbeza dengan teknologu TC untuk tanaman lain seperti TC Pisang, TC Orkid dan lain2 tanaman. Dalam kes ini proses pemilihan bahan induk pemula atau explant merupakan faktur utama untuk menjadi penentu penyelidikan pembiakan secara pembiakan mikro termasuk untuk TC kelapa. Beberapa tisu digunakan seperti dari bahagian Daun Muda, Bunga baru kembang, hujung pucuk, embrio serta plumule (didapati dari embrio matang) dan ovari yang tidak dikacuk atau ovari mandul (unfertilized ovaries) telah digunakan. Hasil kajian mendapati ovari yang mandul dari mayang kelapa belum terbuka menunjukkan hasil paling positif. Biasanya mayang kelapa akan terbuka dan bunga keluar setiap 4 minggu (sebulan sekali) dan ini memudahkan pembiakbaka mendapatkan mayang. Pada penulis blog sering menyatakan memang senang hendak kira hasil kelapa, satu bulan satu mayang atau satu tandan kelapa, kira berapa biji kelapa setiap  setandan boleh kira penghasilan sepokok dan sehektar sebulan. Senangkan mengira hasil kelapa!.


Kemudian peringkat terbit (emergence) maka berlaku dimana sel 'spathe' akan berpecah dimana ia diambil untuk dijadikan bahan tanaman pada Peringkat '0' dan tunas ke 2 dibawahnya adalah peringkat '1'  dan seterusnya. Cara ini membolehkan kutipan explant dilakukan daripada bahan induk kelapa dalam siri selangan 6 - 9 bulan lamanya. Daripada satu mayang kelapa bilangan explants bunga betina lazimnya berjumlah 30 bergantung kepada umur pokok dan varieti. Ini adalah salah permasaalahan dimana bilangan bunga betina yang mandul adalah lazimnya lebih tinggi dari yang biasa. Pembentukan callus yang baik akhirnya akan menjadi faktur penentu didalam pembiakan kaedah ini. Apa pun dilaporkan kadar variasi daripada bunga betina mandul ini adalah amat tinggi. Oleh itu perlu ada satu kaedah kutipan bunga betina mandul yang banyak secara 'vitro-culture'. Penggunaan bahan karbon aktif (activated carbon) didapati mampu untuk mengurangkan kejadian sel tisu menjadi Coklat (Browing tissue). Apa pun kajian saintis telah juga menunjukkan dimana pertumbuhan pembiakan daripada kultur tisu ini SANGAT PERLAHAN bagi tanaman kelapa begitu juga proses tumbesaran benih TC Kelapa didalam nurseri. Ini merupakan kecacatan (handicaps) yang perlu diselesaikan dalam proses pembiakan kelapa melalui Tissue Culture (TC) atau micropropogation. Memang diketahui tanaman kelapa masih perlukan penyelidikan dan teknologi lebih moden untuk dibiakkan melalui cara ini. Hanya ada beberapa negara yang mempunyai kepakaran dan juga kelengkapan peralatan untuk melakukan perkara ini seperti di Filipina dan juga di Sri Lanka. Mereka memberikan tumpuan didalam usaha membuat pembenihan kelapa melalui kaedah ini untuk sekian lama.
Artikel ini bersambung dalam Part 1, Part 3 dan Part 4 untuk dapatkan kesemua siri penulisan tajuk berkaitan. Semuga anda semua pembaca blog anim agro technology mendapat info berguna daripada rencana ini. Wasallam!!!.
MEMBUAT KAJIAN... BENIH KELAPA... 
BENIH BIJI KELAPA...ITU CARA BIASA...
CARA KULTUR TISU... BOLEJKAH DIA?...
MEMBACA JURNAL... DIRUJUK SEMUA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist Expert,
Taman Cendana, Jalan Istana,
Bandar Melaka Bersejarah,
Melaka, Malaysia.
(27 JamadilAkhir 1439H)
Bersamaan 15 Mac 2018.

Friday, March 16, 2018

BENIH KULTUR TISU KELAPA - TEKNOLOGI (Part 1)

BENIH KULTUR TISU KELAPA (Cocos nucifera) terus menjadi perbincangan pada saintis dan ahli pembiakbaka tanaman seluruh dunia. Tanaman kelapa kini merupakan tanaman penting dibeberapa negara sebagai sumber ekonomi negara tersebut. Pada masa kini keluasan tanaman kelapa dunia adalah sekitar 61.4 juta hektar dengan negara Indonesia menanam seluas 19.1 juta hektar diikuti oleh Filipina (14.7 juta hektar), India (11.1 juta ha), Brazil (2.9 juta ha) dan Sri Lanka (2.2 juta ha) dengan jumlah pengeluaran sebanyak 61 juta metrik tan (Sumber: FAO Statistic Report, 2014). Malaysia hanya mempunyai sekitar 97,500 hektar kawasan tanaman kelapa pada tahun 2014. Terdapat lebih daripada 90 negara yang menanam kelapa diseluruh dunia dimana kebanyakannya adalah di kawasan Asia. Tanaman kelapa kebanyakannya adalah dikawasan tanah pamah terutama dikawasan pesisir pantai dan kawasan berpulau-pulau dimana ia merupakan tanaman yang paling sesuai untuk diusahakan. Kelapa merupakan pokok saka yang tumbuh menegak dengan jangkahayat mampu sehingga 50 tahun dan masih lagi mengeluarkan hasil. Ia mampu tumbuh sehingga 30 meter tinggi (98 kaki) dengan mempunyai daun dari pelepah berukuran 4-6 meter panjang dalam dikelaskan sebagai 'pinnate leaf'. Mempunyai dua kategori pookok kelapa iaitu JENIS TINGGI (Tall variety) dan JENIS RENEK (Dwarf variety). Kacukan antara keduanya dan bersilang akan menghasilkan KELAPA HIBRID. Kelapa lazimnya akan dibiakkan dengan biji benih yang terhasil daripada pokok induk yang matang. Secara marfologinya setiap mayang kelapa mempunyai kedua-dua bunga betina dan jantan yang akan melakukan proses pendebungaan sendiri atau ia lakukan pendebungaan bersilang dengan pokok lain. Agen pendebungaan adalah seperti angin, seragga (lebah madu, kelulut, lebah madu, kerengga, semut, tebuan dan lain2). Hasilnya adalah buah kelapa matang yang boleh dibuat pemilihan untuk dijadikan benih tanaman kelapa. Kini kajian dan penyelidikan terus dijalankan untuk mendapatkan benih kelapa dengan kaeda 'in-vitro propogation technique' atau mudahnya kita sebut sebagai kaedah Kultur Tisu Didik (Tissue Culture). Penulis blog sering ditanya petani dan rakan-rakan kenapa tidak boleh mendapatkan benih kelapa hibrid MATAG jika ia boleh dikeluarkan dengan kaedah kultur tisu?. Memang sukar memberi kefahaman mengenai perkara ini. Oleh itu artikel subuh ini saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai perkara ini untuk dijadikan bahan bacaan dan rujukkan.


Dalam satu artikel bertajuk "Tissue culture: Towards better coconut plantations" yang disediakan oleh Dr Darsani Bandupriya dari Sri Lanka Tissue Culture Division Coconut Research Institute menyatakan perlu ada kaedah pembiakan dengan kaedah kultur tisu untuk mendapatkan bahan tanaman berhasil tinggi, bebeas penyakit dan cepat berbuah. Kelapa adalah sejenis tumbuhan pelbagai guna dari famili Arecaceae mampu tumbuh dengan ketinggian mencapai 100 kaki. Ia ditanam secara komersil dikawasan perladangan atau pun dijadikan tanaman keliling rumah yang popular. Keluasan penanaman kelapa terus menurun dari semasa kesemasa saban tahun seperti di Malaysia, Sri Lanka, Indonesia dan juga Filipina. Keluasan dan juga tahap pengeluaran kelapa dunia terus menurun akibat aktiviti perbandaran, serangan penyakit, serangga perosak (Paling serius adalah Red Palm Weevil - RPW), kemarau, banjir dan juga pokok kelapa tua yang senile. Benih kelapa diperolehi daripada nurseri swasta atau jabatan kerajaan yang ada menjualnya (Sila lihat foto disebelah). Pada masa ini perlu ada varieti kelapa yang mampu menghasilkan buah kelapa tinggi untuk menampung pertambahan permintaan dari hasilan kelapa. Kaedah pembiakan benih kelapa dilakukan dengan kaedah pendebungaan terkawal (control pollination). Bagaimana untuk mendapatkan kultivar kelapa yang baik perlu dibuat penyelidikan kaedah pembiakan kelapa yang boleh dikomersilkan bagi mendapatkan anakbenih kelapa dan pokok kelapa yang secara genetiknya seragam dengan ciri-ciri superior. Ia hanya boleh dicapai dengan kaedah program pembiakan yang khusus. Bagaimana pun oleh kerana jangkamasa pertumbuhan kelapa amat lama dan terdapat perbezaan besar genetik (high genetic variabllity) dalam tanaman kelapa (heterozygosity) menyebabkan program pembiakan kelapa mengambil masa lama, mahal dan menjadi rumit. Bayangkan jika satu pokok kelapa boleh mengambil masa sehingga 50 tahun untuk satu pusingan tanaman ini bermakna untuk 3 pusingan biakbaka kelapa akan mereka mengambil masa selama 150 tahun.

Situasi menjadi lebih rumit apabila ada tanaman seperti kelapa kurang dibuat penyelidikan untuk dibiakkan dengan kaedah cara vegetatif (vegetative propogation method). Satu kaedah untuk menghasilkan baka kelapa yang berhasil tinggi, tahan serangan perosak dan cepat berhasil boleh mungkin memecahkan masaalah bahan tanaman yang kini merupakan sumber makanan penting untuk manusia. Penggunaan peralatan Bioteknologi untuk penambakaan biakaka melalui Kultur Tisu merupakan satu bidang yang perlu diusahakan berterusan. Teknik Kultur Tisu (In vitro culture) merupakan satu kaedah yang moden menggunakan tisu tanaman, organ dan sel terpilih dikultur dalam media khusus dalam bekas kaca pad persekitaran terkawal untuk membentuk anakbenih (callus) dan akhirnya boleh dijadikan benih tanaman. Kapasiti untuk sel tunggal tumbuhan (a single plant cell) menjadi banyak untuk tumbuh menjadi satu pokok (totipotency) merupakan fenomena unik dalam konsep pembiakan cara teknik ini. Teknik ini mungkin membolehkan saintis dapat membiakan tanaman dengan kadar cepat dan jumlah benih yang banyak serta seragam. Lazimnya cara pembiakan konvensional akan mengambil masa yang lama dengan genotaip yang dikehendakki. Dua kaedah pembiakan Teknik Kultir InVitro bagi kelapa untuk menambahbaik baka kelapa dikenali dengan Pembiakan Kelapa Secara Mikro (Micro Propogation Technique) dan Kultur Embryo Zygotic Matang (Mature zygotic embryo culture). Walau pun kaedah ini masih dalam pembangunan di beberapa institusi di beberapa negara tetapi belum ada lagi kejayaan yang hebat dalam industi pembenihan kelapa.

Kaedah pertama iaitu Pembiakan Kelapa Secara Mikro (Micro propagation of coconut) adalah situasi dimana proses pembentukan banyak sel daripada sel tunggal membentuk benih tanaman. Proses pemecahan sel kecil ini (rapid multiplication) berlaku pantas sehingga membentu beribu-ribu sel dan anak benih mampu dihasikan dengan jangkamasa lebih singkat. Beribu anak pokok tanaman mampu dihasilkan dimakmal dan dibesarkan didalam nurseri. Anak benih (daughter plants) ini adalah mempunyai ciri yang sama dengan pokok induk (bagi sesetengah tumbuhan) dan tidak kepada tumbuhan lain. Tumbuhan yang dibiakan dengan cara 'micropropogation' dinamakan sebagi 'Klon'. Dalam keadaan biasa Kelapa lazimnya dibiakan dengan BIJI BENIH (Seeds). Ia adalah kaedah pembiakan yang cepat, murah dan praktikal. Bagaimana pun akibat variabiliti genetik kelapa (Palma Heterozygous) akan berlaku variasi pada progeni yang dihasilkan. Ciri-ciri yang dikehendakki yang ada pada pokok induk mungkin 'hilang' pada progeni anaknya. Dalam erti kata lain memang TIDAK UJUD dua anak benih kelapa yang Serupa (alike). Bagaimana pun jika teknologi kultur tisu ini berjaya dijalankan ianya berkemungkinan juga akan mendapatkan benih yang menyamai dengan ciri-ciri pokok induk. Pokok yang dihasilkan lebih terpilih dengan ciri-ciri dikehendakki dari pokok induk yang baik untuk diperluaskan penanamnnya. Kajian berterusan membiakan kelapa kultur tisu (micropropogation technique) ini telah pun berpuluh-puluh tahun dilakukan dibeberapa buah pusat penyelidikan antarabangsa. Kaedah ini melalui proses dinamakan sebagai "SOMATIC EMBRYOGENESIS" dengan melalui beberapa prosedur khusus. Bagaimana pun proses terkini dilaporkan teknologi ini masih belum mencapai tahap kejayaan yang boleh dibanggakan.

Artikel ini bersambung dalam siri Part 2, Part 3 dan Part 4. Semuga semua pembaca blog anim agro technology mendapat info berguna daripada rencana ini. Wasallam!!!.
MEMBUAT KAJIAN... IA BENIH KELAPA... 
BENIH BIJI KELAPA...ITU CARA BIASA...
CARA KULTUR TISU... BOLEHKAH DIA?...
MEMBACA JURNAL... DIRUJUK SEMUA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist Expert,
Taman Cendana, Jalan Istana,
Bandar Melaka Bersejarah,
Melaka, Malaysia.
(27 JamadilAkhir 1439H)
Bersamaan 15 Mac 2018.

Thursday, March 15, 2018

BENIH NANAS - KERATAN TUNGGUL BATANG

KAEDAH KERATAN TUNGGUL BATANG (Stem Cutting) dalam menyediakan benih nanas merupakan satu kaedah yang jarang dibincangkan secara terbuka oleh penanam nanas dinegara kita. Apa pun pada penulis blog, perkara benih nanas (Pineapple Seedling) merupakan bahan input penting didalam aktiviti penanaman pokok nanas (Ananas comosus). Dalam pembiakan pokok nanas, terdapat banyak kaedah yang selalu boleh dilakukan seperti mennggunakan Biji (seeds), Sulur Tanah (Suckers), Sulur Udara (Aerial suckers), Jambul (Crown), Kultur Tisu (Tissue Culture), Keratan Daun (Leaf cutting), Keratan Tunggul Batang (Stem Cutting), Kaedah Sukuan (Quartering) dan sebagainya. Kesemuanya kaedah ini dilakukan mengikut apakah tujuan pembiakan, kos terlibat, jangkamasa dan juga teknologi yang sesuai digunakan. Penulis blog yang telah menulis beratus artikel mengenai nanas mendapati perlu dikongsi bersama pembaca blog ini dalam menyingkap beberapa teknologi untuk penyediaan benih tanaman nanas termasuk yang umum atau pun yang jarang dilakukan. Pada masa ini lazimnya kaedah penggunaan sulur tanah adalah kaedah paling popular dan mudah yang dilakukan dengan jaminan kualiti 'true to type' pada benih yang dibekalkan untuk ditanam. Di Malaysia kini ketulinan benih tanaman telah ada Standard Prosedur iaitu dibawah Program Skim Pengesahan Bahan Tanaman (SPBT) yang dilaksanakan oleh Jabatan Pertanian untuk tujuan ini. Jumlah sulur tanah yang banyak membolehkan ia mudah dikutip, digredkan dan ditanam dilokasi kebun nanas. Berlainan dengan batang tunggul nanas dimana ia lazimnya diperolehi daripada pokok nanas yang telah tua dan seepas berbuah dan menghasilkan benih sulur beberapa kali. Batang tunggul nanas terutama dari nanas hibrid varieti MD2 akan diracun kemudian dikumpul atau dibakar bagi tujuan pembersihan untuk penanaman benih baru. Kekurangan bekalan benih nanas MD2 dan harga benih nanas MD2 yang mahal menyebabkan perlu ada kaedah lain menyediakan benih nanas MD2 perlu dilakukan. Tinjauan penulis blog di beberapa lokasi menyatakan mereka perlukan banyak benih nanas premium MD2 untuk ditanam. DIjangkanan keperluan benih nanas MD2 akan terus meningkat daripada 16 - 20 juta pada tahun 2017 kepada lebih 24 - 30 juta pada 3  tahun akan datang.  Artikel malam ini sambil menghadap kesimbukan lalulintas di Kompleks Pusat Membeli Belah De'Puzle Cyberjaya, saya menulis dalam "Anim Agro Technology" mengenai teknologi atau kaedah penyediaan benih tanaman nanas MD2 melalui keratan tunggul batang sebagai bahan rujukkan.


Setelah buah nanas MD2 dituai (135 hari) selepas dihormon, lazimnya pokok dibuang daun (dicantas) untuk tujuan bagi fungsi pengeluaran sulur untuk benih tanaman. Benih ini sama ada ia dijadikan benih tanaman untuk dijual sebagai satu lagi punca pendapatan selain daripada buah nanas MD2 atau akan ditanam semula dikebun nanas. Bagi nanas MD2 lazimnya ia akan menghasilkan diantar 3-5 sulur tanah sesuai dijadikan benih tanam, satu jambul dan 1-2 sulur udara atau kebanyakannya tiada langsung sulur udara. Sulur Tanah ini merupakan bahan tanaman nanas hibrid MD2 yang paling sering dikutip dan dijadikan bahan tanaman yang praktikal. Penggunaan untuk bahagian jambul pula hanya diperolehi daripada buah-buah nanas yang off-grade yang diproses sebagai Buah 'Minimum Process' dijadikan jus nanas atau produk lain yang sesuai sedangkan jambulnya pada masa dahulu dibuang sahaja. Tetapi kini jambul nanas dari ladang yang disahkan oleh Jabatan Pertanian telah diminati ramai penanam nanas. Selain daripada benih dari jambul murah (RM0.40 sen - RM0.50 sen satu jambul) iaitu berbanding benih sulur tangkai (RM1.50 satu sulur) ia menjadi pilihan kepada beberapa pengusaha nanas (Sila lihat foto disebelah). Tanaman nanas menggunakan benih dari jambul didapati memberikan kadar pertumbuhan lebih cepat dan pokok nanas MD2 yang seragam. Benih nanas MD2 dari jambul juga boleh dilakukan aktiviti sukuan (Quartering) dengan membelahnya kepada 2 bahagian atau 4 bahagian bergantung kepada saiz. Ia kemudian disemai dalam tapak semaian untuk dijadikan benih tanaman apabila mencapai ketinggian 30 cm mengikut piawaian benih tanaman nanas standard SIRIM.
Batang Tunggul Nanas MD2 yang masih hidup (belum kering) akan diambil dan ia kemudian dikumpulkan bagi tijuan dibuat pembenihan. Tunggul ini perlu dibawa kepusat pengeluaran benih untuk dikerat dan dipotong. Batang tunggul ini kemudian dipotong dengan ukuran 15 -25 cm (5-6 inci) panjang dibelah dua (Sila anda lihat foto disebelah). Potongan batang tunggul ini dikumpulkan dalam bakul untuk dirawat. Ia kemudian perlu dirawat dengan racun kulat seperti Benlate dengan merendamnya beberapa saat sebelum sesuai ditanam dalam nurseri nanas. Sebaiknya cuba elakan daripada memotong batang tunggul nanas terlalu pendek (Kurang 10 cm atau kurang 3 inci) atau nipis kerana ia boleh menyebabkan potongan tunggul batang tadi akan cepat kering dan tunas nanas baru tidak dihasilkan. Pekerja yang memotong tunggul batang diatas kayu menggunakan parang yang tajam dan selalu dibersihkan. Ini bagi mengelakkan akan ada jangkitan bawaan peralatan. Semua potongan ini perlu diproses rawatan dengan racun kulat dengan segera 1-2 hari untuk dapatkan kadar pengeluaran tunas nanas. Jika terlalu lama disimpan akan mengurangkan tahap pengeluaran benih nanas. Rawatan dengan makathion juga perlu jika ada serangan semut.


Setelah dirawat maka keratan batang tunggul nanas ini akan dibawa ketapak nurseri untuk ditanam. Kawasan tapak nurseri paling sesuai adalah diatas tanah gambut dalam tanpa pelindung. Keratan ini sesuai ditanam pada tanah gambut ditanam pada kedalaman 1 inci dalam tanah dan jarak tanaman 2-3 inci (Sila lihat foto disebelah). Bergantung kepada tahap kesegaran batang tunggul dan cuaca, lazimya keratan batang ini akan mengeluarkan tunas kecil nanas selepas 2-4 minggu ditanam (Sila lihat foto paling atas). Jumlah tunas yang keluar diantara 2 - 6 tunas bersaiz kecil. Tunas-tunas nanas yang kecil ini dibiarkan beberapa hari sebelum dikutip dengan tangan dan dikumpulkan dalam bekas khas. Saiz tunas MD2 yang sesuai diambil sebaiknya sudah mencapai lebih 4-5 cm tinggi. Tunas Nanas kecil ini akan dipindahkan ditapak semaian khas untuk dibesarkan sebelum ianya sesuai untuk diistilahkan sebagai benih nanas MD3 tulin dan ia boleh dijadikan bahan tanaman berkualiti. Lazimnya asal usul dan sejarah nanas MD2 perlu direkodkan bagi tujuan kawalan kualiti benih MD2. Ini bertujuan untuk mengambil tunggul batang nanas daripada pokok induk yang ditanam daripada sumber benih kultur tisu. Benih kultur tisu bagi MD2 adalah TIDAK DISYORKAN untuk dijadikan bahan tanaman. Masaalah 'Somaklonal Variotion' pada benih kultur Tisu MD2 boleh menyebabkan industri tanaman nanas MD2 terjejas.


Benih tanaman daripada keratan batang tunggul yang mencapai saiz boleh dialihkan keladang (Sila lihat foto disebelah). Aktiviti menanam benih MD2 dikawasan tanah mineral dengan kawasan tanah gambut mempunyai kaedah amalan agronomi berbeza. Bagi kawasan tanah gambut benih MD2 ini ditanam dengan jarak sesuai tetapi bagi kawasan tanah mineral perlu dipasang plastik khas jenis silvershine atas batas penanaman. Pemerhatian penulis blog mendapati kadar serangan Bacterial Heart Rot (BHR) yang disebabkan bakteria Dikeya spp mudah berlaku pada kebun nanas dikawasan tanah mineral terutama selepas hujan beberapa hari dan sistem saliran kurang baik berbanding dengan kawasan tanah gambut. Keujudan rumpai dikawasan tanaman nanas MD2 boleh menyebabkan kadar berlakunya serangan BHR sering berlaku. Daripada pengalaman penulis blog semasa membuat tinjauan dilapangan, penanam nanas sebenarnya perlu tahu daripada mana sumber benih MD2 tersebut diperolehi. Sebaiknya dia pastikan benih yang ingin dibeli atau menerima bantuan percuma telah ada sijil pengesahan benih SPBT atau tidak. Jika ada maka benih tersebut sudah mempunyai jaminan kualiti. Apa pun ia mesti dirawat dahulu sebelum ditanam.


Teknologi pengeluaran benih nanas mengunakan keratan batang tinggul bagi nanas MD2 mengambil masa lama sekitar 7 -  8 bulan dan kadang kala melebihi 10 bulan. Ia bergantung kepada amalan agronomi yang dilakukan serta faktor cuaca dan kecukupan tenaga kerja. Benih yang ditanam ditapak semaian perlu dibuat secara berperingkat-peringkat untuk memudahkan aktiviti penjagaan dan juga ikut jadual program penanaman atau penjualan benih (Sila lihat foto disebelah). Semasa penulis blog membuat pemeriksaan di sebuah ladang nanas yang membuat benih menggunakan keratan batang tunggul nanas MD2 ia menyetakan bahawa kaedah ini adalah berdayamaju. Walau kaedah ini akan mengambil masa agak lama tetapi ianga adalah 'cost effective'. Setiap satu unit benih MD2 yang dikeluaran melalui cara ini hanya melibatkan kos sekitar 50 - 60 sen berbanding dengan harga komersil sulur tanah runcit semasa adalah RM1.40 satu unit. Penggunaan benih nanas yang tulin dan berkualiti terutama untuk nanas jenis hibrid seperti varieti Nanas MD2 adalah sangat penting. Teknologi biakkan benih nanas MD2 menggunakan batang tunggul nanas adalah salah satu usaha untuk menyediakan benih tanaman nanas berkualiti dengan 'true-to-type' dimana kaedah ini membolehkan bahan tanaman yang digunakan akan dapat memberikan pulangan berbaloi kepada penanam nanas. Semuga tulisan ini memberikan info yang berguna kepada pembaca semua. Wasallam!!!...
BIAK BENIH NANAS... BANYAK CARA...
KERATAN BATANG ... JARANG DIGUNA...
CARA MURAH... TETAPI MASA LAMA...
TEKNOLOGI DITULIS...UNTUK ANDA JUA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist Expert,
Room 316, Hotel Tan'yaa,
Cyberjaya, WP,
Malaysia.
(25 JamadilAkhir 1439H)..
Bersamaan 14 Mac 2018.

Wednesday, March 14, 2018

LEBAH TAPIR - KENALI DIA

LEBAH TAPIR (Megachile disjuncta) merupakan sejenis lebah yang mudah dikenali kerana ia mempunyai warna hitam dengan belang putih pada badannya sama seperti haiwan Tapir atau TENUK (Tapirus indicus). Haiwan Tapir Malaya ini merupakan tenuk terbesar di dunia dan hanya spesies tenuk inilah satu-satunya berasal dari Asia. Nama saintifiknya berasal dari Hindia Timur yang bermaksud habitat semula jadi spesies.  Tenuk Malaysia menetap di Asia Tenggara khususnya Malaysia, selatan dan bahagian tengah Sumatera (Indonesia), Myanmar (latitude selatan pada titik 18° U) dan Thailand (sepanjang sempadan barat hinggalah ke selatan sempadan Thailand-Malaysia. Selain itu tenuk turut kelihatan di kawasan selatan Kembojadan Vietnam walaupun tiada pengesahan dibuat dan mungkin juga terdapat di Laos. Ia amat berlainan pula dengan Lebah Tapir (Megachile disjuncta) atau lebih dikenali sebagai lebah perut putih, lebah resin atau lebah pemotong daun merupakan serangga yang sering mengunjungi koloni kelulut untuk mencuri propolis bagi membina sarangnya (Sila lihat foto diatas). Ia adalah serangga dari famili MegachilidaeDalam bahasa Inggeris serangga ini dikenali dengan nama 'Manson Bees' atau 'Leaf Cutter Bees' kerana sifat lebah itu sendiri yang pada kebiasaannya akan memotong daun serta bahan tanaman kering lain dan tanah untuk lebah tapir ini membuat sarang. Penulis ada beberapa kali terjumpa lebah tapir ini dibeberapa lokasi ternakan Lebah madu (Apis mellifera) dan juga di kawasan ternakan Kelulut (Trigona itama) seeperti di Pahang dan Perak tidak lama dahulu. Bagaimana pun jika ada lebah dilokasi ternakan ia memang agak kurang disedari oleh kebanyakkan penternak lebah madu dan kelulut kerana kadar kerosakkan serangan lebah tapir ini jarang dilaporkan berlaku dimana ia menyebabkan kerosakkan seperti jika ada serangan oleh Lalat Soldadu Hitam atau Black Soldier Fly  (Hermatia ilucens) sekitar tahun pertengahan tahun 2016 dan tahun 2017 yang berlaku dibanyak negeri termasuk di Kedah, Pahang dan Perak. Anda boleh baca artikel berkaitan dengan pautan disini (Sila klik disini). Serangan oleh Lebah Tapir juga tidak seteruk seperti serangan oleh Kumbang Debunga (Haptoncus luteolus) yang anda boleh baca disini (Sila klik disini). Artikel petang Selasa ini sambil berehat di Hotel Tanyaa, Cyberjaya saya menulis dalam "Anim Agro Technology" untuk mengenali Lebah Tapir yang juga dikelaskan sebagai sejenis serangga mengancam industri perlebahan seperti ternakan lebah madu dan kelulut uuntuk bahan bacaan dan rujukkan anda.


Lebah Tapir merupakan serangga yang mampu terbang dan mempunyai kaki serta organ lain untuk bergerak. Lazimnya semua spesis dalam famili ini mengambil nektar sebagai sumber makanan dan lebihannya akan disimpan. Dalam sektor tanaman memang dikenalpasti dimana lebah tapir ini adalah merupakan salah satu serangga yang banyak membantu dalam pendebungaan tanaman (Pollination process). Bagaimana pun apa yang perlu dibincangkan dalam artikel kali ini adalah kerana lebah tapir ini pada kebiasaanya akan memasukki ke dalam kotak lebah madu atau pun log kayu kelulut menerusi corong dipintu masuk. Sarang Kelulut dari beberapa spesis mempunyai bentuk dan corong berbeza-beza. Bagi keadaan corong koloni jika corong tersebut agak panjang biasanya apa yang penulis blog teliti dimana lebah tapir atau perosak ini terlebih dahulu memotong corong tersebut. Biasanya perosak ini akan memasukki kedalam kotak untuk 'merompak propolis'. Lazimnya akibat dari perkara ini maka ia akan menyebabkan berlakunya tumpahan madu (Sila anda lihat foto disebelah). Kesannya apabila berlaku serangan ini akan menyebabkan kerosakkan kepada struktur dalam log dan akhirnya koloni kelulut akan lari meninggalkan haif. Serangan oleh lebah tapir ini biasa berlaku bagi koloni yang tidak agresif dimana mudah bagi lebah tapir menyerangnya. Setengah koloni kelulut yang agresif dan koloni besar dan 'garang' berupaya melawan balik serangan perosak ini. Penulis blog pernah melihat serangbalas dari kelulut pada lebah tapir di projek ternakan kelulut Kg Tanah Putih, Pekan, Pahang pada tahun 2017.


Sama seperti serangga lain lazimnya lebah tapir akan bertelur untuk proses pembiakkan. Daripada pemerhatian yang penulis blog teliti mendapati dimana adakalanya lebah tapir betina akan dapat membina sarang dan bertelur berhampiran dengan koloni kelulut (Sila anda lihat foto disebelah). Telur ini akan terus menetas dan menjadi larva yang juga ini akan merosakkan dan mengganggu koloni kelulut pada peringkat aktiviti seterusnya.  Pemerhatian oleh penuis juga mendapati setakat hari ini penulis blog yang juga sering juga dulu akan memberi ceramah untuk penternakan kelulut masih belum menerima maklumat mengenai serangan larva lebah tapir terhadap koloni kelulut dengan serius. Lebah tapir betina juga tidak mempunyai "pollen basket" seperti yang terdapat pada kaki belakang lebah madu dan kelulut betina untuk mengangkut debunga bagaimana pun mereka mempunyai bulu-bulu yang panjang dibahagian bawah abdomen yang dikenali sebagai "pollen scopa" untuk membawa debunga dari bunga-bunga yang mereka hinggap. Lazimnya lebah tapir terbang sangat laju berbanding kelulut. Perkara ini membolehkan jika kelulut ingin menyerang semasa lebah tapir terbang memang tidak berlaku.


Lebah Tapir selalunya akan mengambil atau bahasa lain sebagai 'mencuri' atau 'merompak' propolis dari koloni kelulut yang kurang agresif. Kaedah labah ini mencuri dengan menggunakan mandibel mereka untuk mengerat atau mengikis propolis yang ada melekat disarang kelulut dengan rajin. Kemudian lebah tapir akan mengumpul dan membawa pulang prppolis ini ke sarang lebahnya sendiri bagi membina sarangnya. Cara ini mempercepatkan lebah tapir membuat sarangnya dari propolis yang dicuri dari sarang kelulut. Bagaimana pun serangan lebah tapir lebih berbentuk 'individual attack' tidak sama seperti serangan oleh Kelulut Lalat yang datang secara gerombolan terhadap koloni kelulut yang tidak agressif.  Bagaimana punn pada penulis blog kehadiran serangga ini perlu dipantau bagi mengelak daripada suasana atau keadaan ketidakselesaan pada kelulut. Penternak perlu kenal akan lebah tapir dengan membuat rujukan diblog seperti blog in atau bertanya kepada rakan-rakan lain yang menternak kelulut. Apa yang perlu difahami adalah dimana kadar serangan akan lebih serius dikawasan ternakan kelulut yang kurang atau ketiadaan sumber resin terdapat dipersekitaran. Kepada mereka yang belum mengenali lebah tapir boleh baca bahan rujukkan dan membuat kawalan sesuai. Semuga tulisan ini memberi info berguna kepada pembaca anim agro technology kali ini. Terimakasih kepada geng PTIF Perak yang ada membuat posting lebah tapir dalam facebook. Wasallam!!..
LEBAH TAPIR... SEJENIS SERANGGA...
MACAM TENUK...WARNA BADANNYA...
MENCURI PROPOLIS...UNTUK SARANGNYA...
PERLU DIKENALI ... BARU MENGAWALNYA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist Expert,
Room 316, Hotel Tan'yaa,
Cyberjaya, WP,
Malaysia.
(25 JamadilAkhir 1439H).
Bersamaan 13 Mac 2018.

Tuesday, March 13, 2018

NANAS BAWAH GETAH

TANAMAN NANAS BAWAH GETAH merupakan satu intergrasi tanaman yang sesuai dijalankan di negara kita. Tanaman Nanas (Ananas comosus) dari keluarga Bromeliaceae yang dikelaskan sebagai buah tropika perlukan kawasan tanah subur, cukup cahaya matahari dan pengalaman agronomi baik untuk hasil berkualiti. Kini dilaporkan seluas 13,460 hektar nanas ditanam secara monokrop dimana hanya sebahagian kecil sahaja ditanam secara intergrasi dengan tanaman lain pada tahun 2016. Beberapa negeri yang kurang tanah pertanian menggunakan kawasan tanaman semula getah dan kelapa sawit sebagai kawasan untuk penanaman nanas secara intergrasi ini. Bergantung kepada varieti nanas ditanam, potensi tanaman nanas dibawah pokok getah mampu dijalankan sekitar 3-4 musim sahaja secara komersil. Tanaman Getah (Hevea brazilliensis) pula merupakan tanaman industri yang unggul di Malaysia sejak sebelum merdeka lagi dan pernah menjadi tulang belakang kepada ekonomi Malaysia dizaman kita baru merdeka. Penanaman getah dilakukan oleh sektor pekebun kecil dan estet swasta. Bergantung kepada varieti atau klon pokok getah yang ditanam lazmnya ia mengambil masa slama 5-7 tahun untuk ditoreh apabila pokok sudah mula matang. Dalam masa pokok getah yang ditanam dengan jarak tanaman bagi tanah pamah iaitu 6.10 m x 3.05 m (538 pokok/ha), 5.25 m x 3.75 m (508 pk/ha), 5m x 4 m (500 pk/ha). Sementara itu bagi kawasan tanah berbukit jarak tanaman adalah 8.75m x 2.25 m(508 pk/ha), 7.25 m x 52.75 m (501 pk/ha) dan jarak 8.0 m x 2.5 m (500 pk/ha). Dilihat dari segi jarak tanaman memang ada program khas oleh pihak berkuasa RISDA untuk aktiviti penanaman intergrasi terutama tanaman makanan dijalankan. Difahamkan pihak RISDA ada memberikan bantuan kewangan untuk projek intergrasi seperti tanaman sayuran, kontan (jagung, keledek, keladi, ubi kayu dan lain2) serta ternakan seperti kambing, ayam dan sebagainya. Penamanan nanas sebagai tanaman selingan ini dilaporkan memberikan pendapatan baik kepada pekebun getah. Penanaman nanas dikawasan kebun getah amat popular di negera jiran Thailand sebagai satu negara yang dikenali dengan jolokkan 'Kitchen of the world'  darii sumber laporan. Artikel malam Jumaat ini saya menulis dalam "Anim Agro Technology'' mengenai aktiviti penting iaitu penanaman teknologi penanaman nanas dikawasan pokok getah untuk dijadikan bahan rujukkan.


Penanaman nanas dikawasan kebun getah memang sangat sesuai digalakkan dimana ianya memberikan pendapatan awal dari penghasilan buah nanas selepas 12 bulan hingga 16 bulan bergantung kepada varieti dan amalan agronomi. Nanas varieti Moris (AC1), Nanas Josapine (AC5), Nanas Yankee (AC6), Nanas N36 (AC8) dan Nanas MD2 (AC9) antara varieti nanas yang sesuai ditanam sebagai tanaman selingan. Tinjauan penulis di Kg Jenjarum, Banting, Selangor mendapati Wak Roslam menanam Nanas Yankee dikawasan kebun getah da kebun kelapa sawit semenjak lebih 10 tahun dulu. Anda boleh membaca artikel mngenai nanas Yankee yang diusahakan oleh Wak Roslan dengan pautan disini (Sila klik disini). Lazimnya Wak Roslan akan menanam nanas ini dengan jarak penanaman dilakukan 2 kaki x 3 kaki dengan kepadatan sekitar 7,000 - 8,000 pokok seekar (17,000 -19,000 pokok sehektar) kerana ada pokok sawit dan pisang (Sila lihat foto disebelah). Kaedah sama juga Wak Roslan gunakan sama dengan penanaman nanas dikawasan tanaman getah. Beliau menanam nanas dilorong kelapa sawit serta getah dan menjaga pokok kelapa sawit milik tuan tanah tersebut. Pokok nanas yang matang lazimnya dihormon dengan cara beliau menggunakan Bahan Karbide. Penggunaan hormon jenis Ethephon dan Pil ANAA tidak berkesan kepada nanas varieti ini. Program atau jadual menghormon diselaraskan dengan jadual penuaian dan dipsarkan dengan harga RM2.50 - RM3.50 sekilogram. Nanas Yankee merupakan satu varieti nanas yang amat popular di Selangor yang juga dikenali dengan nama ''Selangor Sweet''.

Dalam akhbar temptan Utusan Malaysia pada 18 Januari 2015 satu kerjsama diadakan diantara LPNM dengan RISDA untuk membangunkan tanaman nanas MD2 sebagai satu projek NBOS. Berita yang di petik dari Johor Bhru ini dikenali dengan nama ''Projek Integrasi Tanaman Nanas jenis MD2'' yang juga merupakan inisiatif baharu oleh Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil dan Perusahaan Getah (RISDA) bermula tahun 2015 untuk membantu para peneroka memperoleh pendapatan tambahan. Nanas itu akan ditanam secara integrasi dengan pokok getah dan kelapa sawit dengan keutamaan diberikan kepada pekebun kecil terutama mereka yang memulakan penanaman baharu. Sementara menunggu pokok getah itu baharu matang dimaklumkan pekebun kecil boleh mendapat hasil daripada tanaman nanas tersebut yang akan dapat mengeluarkan hasil dalam masa 15 bulan untuk nanas MD2 dan 12 bulan untuk varieti Moris. Projek tersebut merupakan kerjasama antara RISDA dengan Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia (LPNM) sebagai rakan kerjasama sttategik yang memberi keuntungan kepada peebun getah. Majlis menandatangani memorandum persefahaman (MoU) antara kedua-dua pihak terbabit dimenterai di Pejabat RISDA Nege­ri Johor di Bandar Baru UDA dengan disaksikan Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah iaitu Datuk Seri Ismail.  Tanaman nanas varieti MD2 yang berasal dari Hawai itu mempunyai banyak keistimewaan antaranya tahan lasak dan tidak mudah rosak selain rasanya lebih manis daripada nanas biasa. Nanas MD2 juga mengandungi empat kali ganda vitamin C berbanding nanas biasa. Harga pasaran mencecah RM3.50 sekilogram dan pekebun kecil boleh memperoleh pendapatan purata sebanyak RM6,000 sehektar untuk sekali tuaian. Sehingga artikel ini ditulis dilaporkan seluas 542 hektar tanaman nanas sebagai tanaman selingan dikebun getah telah dilaksanakan dan memberikan nilai pengeluaran sebanyak 7.37 juta metrik tan bernilai RM11.055 juta.


Projek ini adalah dimana pihak LPNM akan membekalkan 10,000 sulur nanas untuk kadar keluasan minimum 1 hingga 6 hektar dengan nilai bantuan setiap peserta sebanyak RM1.50 bagi setiap anak pokok. Seterusya pihak RISDA pula berperanan menyediakan peserta atau pekebun getah di bawah skop Tanam Semula Getah atau Sawit Integrasi dengan kadar bantuan sebanyak RM9,320 setiap hektar bagi tanam semula dan RM7,000 sehektar bagi tanaman kelapa sawit atau bantuan lain yang berkaitan.  Pekebun kecil yang dipilih menyertai projek tersebut terdiri daripada mereka yang berpendapatan di bawah RM3,000 sebulan. Peringkat permulaan seramai 50 peneroka dari Johor akan menyertai program itu melibatkan kawasan kira-kira 80 hektar sebelum diteruskan ke negeri lain. Projek integrasi nanas dengan tanaman sawit dan getah sudah dimulakan di negeri ini pada April 2016 menerusi RISDA Johor dan LPNM dengan melibatkan seramai 25 peserta.  Keseluruhan kawasan tanaman integrasi adalah seluas 39 hektar membabitkan 12 peserta dari Pontian; tujuh (Mer­sing); empat (Batu Pahat) dan dua (Muar). RISDA kini bertanggungjawab menguruskan peserta manakala LPNM menguruskan dana dan input dengan kadar bantuan RM1,500 untuk satu ekar (0.4 hektar). Peserta yang menerima projek dibekalkan semua jenis benih antaranya Josapine, Moris dan Gandul tetapi selepas MoU tersebut ditandatangani. Kemudian akan difokuskan kepada jenis MD2 kepada pekebun kecil terpilih.  


Penanaman nanas kini dijadikan sebagai komoditi yang dikategorikan sebagai satu dari Tanaman Sumber Kekayaan Baru (SKB). Komoditi lain yang diumumkan Perdana Menteri dalam Bajet 2018 dalah Durian, Jagung Bijian, Tenusu dan juga Kulinari. Penanaman nanas selaindikawasan tradisi yang sedia ada menjadikan nanas sebagai tananaman utama kini telah berkembang dikawasan tanah mineral seperti diseling dengan tanaman getah. Buah nanas daripada kawasan tanah mineral memerlukan amalan agronomi sedikit berbeza dengan tanaman nanas untuk tanah gambut. Penggunaan plastik silvershine didapati mampu mengurangkan rumpai dikawasan kebun yang menjadi masaalah utama dalam menanam nanas ditanah mineral. Buah yang terhasil daripada kebun nanas ditanah mineral lazimnya memberikan kualiti lebih baik dengan tahap kemanisan lebih tinggi berbanding dengan buah nanas dari tanah gambut. Sebagai contoh tinjauan penulis mendapati nanas Moris ditanah gambuut di Johor memberikan bacaan keanisan sekitar 7 - 9 brixs sementara nanas moros ditanah mineral dikawasan kebun getah mencapai tahap bacaan kemanisan sekita 9 - 13 brixs. Penanaman nanas secara intergrasi atau selingan dengan tanaman getah memang sesuai untuk dijadikan asas penting dalam pengeluaran nanas untuk pasaran domestik dan pasaran eksport. Semuga artikel ini memberi info berguna kepada anda pembaca blog anim agro kali ini. Wasallam!!!.

TANAM GETAH... LAMBAT MATANGNYA...
DICELAH POKOK... NANAS DITANAMNYA...
CEPAT BERHASIL... SETAHUN LEBIH LAMA...
ADA BANTUAN... DARI LPNM DAN RISDA...

By,
M Anem,
Senior Agronomist,
Bandar BAru UDA,
Tampoi, Johor Bahru, Johor,
Malaysia.
(9 Mac 2018).

THANK YOU

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...